News

CEO Christen Fredriksen fratrer sin stilling

Monday, May 20, 2019

Styret i MyBank ASA og CEO Christen Fredriksen har i dag inngått en fratredelsesavtale der Fredriksen fratrer med umiddelbar virkning. Jakob Bronebakk er konstituert CEO, og vil samtidig fortsette som CFO. Selskapet starter nå en prosess for å finne en permanent CEO.

 

Resultatpresentasjon for første kvartal 2019

Monday, April 29, 2019

MyBank ASA vil fremlegge resultat for første kvartal 2019 den 9. mai kl 0700. Regnskapet presenteres den 9. mai kl 1300 ved kontorene til Beringer Finance, Grundingen 2, Oslo, samt via live webcast. Link til webcast finnes her.

MyBank ASA: Valgkomiteens innstilling er nå klar

Monday, April 29, 2019

Valgkomiteen i MyBank ASA har nå gitt sin innstilling til styrevalg ved generalforsamlingen som avholdes den 30.04.2019. Innstillingen er vedlagt.

Innkalling til generalforsamling i MyBank ASA

Friday, April 12, 2019

Innkalling til MyBanks generalforsamling den 30.04 er vedlagt.

Innkalling til MyBanks generalforsamling den 30.04