Investor

Rapporter og presentasjoner

Tittel Rapport Presentasjon
Mybanks regnskap for 2. kvartal 2022 Report
Mybanks regnskap for 1. kvartal 2022 Report
Pilar 3 Rapport 2021 Mybank ASA Report
Mybanks årsrapport 2021 Report
Mybanks regnskap for 4. kvartal 2021 Report Presentation
Mybanks regnskap for 3. kvartal 2021 Report Presentation
Mybanks regnskap for 2. kvartal 2021 Report Presentation
Mybanks regnskap for 1. kvartal 2021 Report Presentation
Pilar 3 Rapport 2020 Mybank ASA Report
Mybanks årsrapport 2020 Report
Mybanks regnskap for 4. kvartal 2020 Report Presentation
Mybanks regnskap for 3. kvartal 2020 Report Presentation
Mybanks regnskap for 2. kvartal 2020 Report Presentation
Mybanks regnskap for 1. kvartal 2020 Report Presentation
Mybank selskapspresentasjon 28.02.2019 Report
Pilar 3 Rapport 2019 Mybank ASA Report
Mybanks årsrapport 2019 Report
Mybanks regnskap for 4. kvartal 2019 Report Presentation
Mybanks regnskap for 3. kvartal 2019 Report Presentation
Mybanks regnskap for 2. kvartal 2019 Report Presentation
Mybanks regnskap for 1. kvartal 2019 Report Presentation
Pilar 3 Rapport 2018 Mybank ASA Report
Mybanks årsrapport 2018 Report
Mybanks regnskap for 4. kvartal 2018 Report Presentation
Mybanks regnskap for 3. kvartal 2018 Report Presentation
Mybanks regnskap for 2. kvartal 2018 Report Presentation
Mybanks regnskap for 1. kvartal 2018 Report Presentation
Pilar 3 Rapport 2017 MyBank ASA Report
Mybanks årsrapport for 2017 Report
Mybanks regnskap for 4. kvartal 2017 Report Presentation
Mybanks regnskap for 3. kvartal 2017 Report Presentation
Mybanks regnskap for 2. kvartal 2017 Report
Mybanks regnskap for 1. kvartal 2017 Report