MyBank ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 17.desember 2021

2. December, 2021

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i MyBank ASA den 17 desember kl 13:00.

Styret har bedt valgkomiteen om å gjøre en helhetlig vurdering av styrets sammensetning. Valgkomiteen har innstilt på at bankens styre skal utvides i 2022 og har begynt arbeidet med å identifisere kvalifiserte kandidater.

I mellomtiden mener valgkomiteen det er riktig å gjennomføre to styreendringer nå og innstiller på å velge inn Trond Bentestuen og Madiha Ghazanfar på den ekstraordinære generalforsamlingen 17 desember.

I tråd med anbefalinger for reduksjon av smitterisiko gjennomføres møtet elektronisk, i henhold til allmennaksjeloven § 5-8 (4).

For mer informasjon:

Linn Hoel Ringvoll, Styremedlem: +47 951 10 323