MyBank ASA: Valgkomiteens innstilling er nå klar

Monday, April 29, 2019

Valgkomiteen i MyBank ASA har nå gitt sin innstilling til styrevalg ved generalforsamlingen som avholdes den 30.04.2019. Innstillingen er vedlagt.

Valgkomiteens innstilling til styre i MyBank asa april 2019.pdf