CEO Christen Fredriksen fratrer sin stilling

Monday, May 20, 2019

Styret i MyBank ASA og CEO Christen Fredriksen har i dag inngått en fratredelsesavtale der Fredriksen fratrer med umiddelbar virkning. Jakob Bronebakk er konstituert CEO, og vil samtidig fortsette som CFO. Selskapet starter nå en prosess for å finne en permanent CEO.

 

For ytterligere informasjon:

Tom Knoff, styreleder:                 +47 913 12 876