MyBank ASA: resultat for fjerde kvartal 2020 ble et overskudd på NOK 9,8 mill

Wednesday, February 3, 2021

mybanks resultat for fjerde kvartal 2020 var bankens første overskudd siden oppstart i 2017. Resultatet er en kombinasjon av sterk vekst i porteføljen, kostnadskontroll  og moderate utlånstap.

 

  • Resultat før skatt for kvartalet var NOK 9,8 mill. mot NOK -11,9 mill. i forrige kvartal.
  • Bankens portefølje av omstartslån vokste med NOK 220 mill. netto. Banken ga nye lån på NOK 327 mill.
  • Utlånstap var NOK -3,4 mill. (Q3: NOK -1,1 mill). Av dette er 0,8 mill. endring i tapsavsetninger på forbrukslån.
  • Kostnader i kvartalet var NOK 9,6 mill., inkludert avskrivninger.

 

Ekstraordinære effekter som følge av endret gebyramortisering i henhold til IFRS utgjør NOK 3,3 mill. Banken forventer fortsatt vekst og lønnsomhet i 2021.