Innkalling til generalforsamling 2021 i MyBank ASA

Thursday, April 8, 2021

MyBanks årsrapport for 2020 er nå tilgjengelig. Rapporten skal godkjennes av generalforsamlingen som avholdes 26. april 2021.

I tråd med anbefalinger for reduksjon av smitterisiko gjennomføres møtet elektronisk, i henhold til lov 2020‐05‐26‐54 §2‐3. Aksjonærer som ønsker elektronisk deltagelse bes ta kontakt med CEO Jakob Bronebakk på epost jakob.bronebakk@mybank.no.

Innkalling til generalforsamling, inkludert alle vedlegg, kan lastes ned på MyBanks nettside. Innkallingen sendes til aksjonærer via VPS i dag.

For mer informasjon:
Jakob Bronebakk, CEO: +47 40433738

Dette er MyBank:

MyBank er en 100% digital bank som skal hjelpe kunder med betalingsanmerkninger eller andre økonomiske problemer til å refinansiere dyr gjeld med sikkerhet i bolig. I tillegg tilbyr banken en attraktiv rente på sparekonto med full fleksibilitet. Banken fikk konsesjon i juli 2016, og startet virksomhet i første kvartal 2017. MyBank benytter låneagenter som en viktig salgskanal, sammen med målrettet digital markedsføring. Denne effektive og skalerbare forretningsmodellen skal gi konkurransedyktige vilkår over tid. For flere opplysninger, se http://www.mybank.no/.