Ofte stilte spørsmål om mybank

Her har vi samlet spørsmål og svar som mange av våre kunder lurer på. 

FAQ: Omstartslån
Mybank ønsker å hjelpe deg med en økonomisk omstart og garanterer derfor at du som kunde får redusert renten din etter endt 3 år, til en gjennomsnittlig standard boliglånsrente, pluss 0,75% som er bankes rentepåslag. En gjennomsnittlig standard boliglånsrente definere vi som snittrenten for bankene som tilbyr laveste rente via finansportalen for en lånesøknad med 80% belåning, definert som «standardlån», og uten medlemskap. Per 21.04.2023 var snittrenten på 4,75% som tilsier at redusert rente i Mybank etter 3 år er 5,50% nominelt.
Kriteriene for å oppnå denne reduksjonen i boliglånsrenten er at du som kunde ikke har misligholdt lånet ditt to eller flere ganger i løpet av 3 årsperioden, som er 36 måneder. Du skal heller ikke ha betalingsanmerkninger ved utløpet av friskmeldingsperioden. Hvis du havner i mislighold eller får betalingsanmerkninger i 3-årsperioden starter friskmeldingsperioden på nytt, 3 måneder etter at hendelsen har inntruffet.
For øyeblikket tilbyr vi kun omstartslån som gjelder refinansiering av eksisterende gjeld.
Belåningsgrad er hvor mye boliglån du har i forhold til din boligverdi. Eksempelvis, har du kr. 700.000,- i boliglån og din bolig er verdt kr. 1.000.000,- vil din belåningsgrad være 70%. Vi forholder oss til boliglånsforskriften som tilsier en maksimal belåningsgrad på 85%.
Prioritet handler om hvilken rekkefølge man har pant i boligen. Dersom dere får Omstartslån hos MyBank og vi refinansierer all gjeld dere har inkludert boliglånet deres så vil vi ha 1. prioritet. Dersom vi refinansierer den usikrede gjelden dere har, men ikke boliglånet, så vil vi vårt pantedokument komme etter banken dere har boliglån i og vi vil derfor ha 2. prioritet.
Søknaden skal normalt behandles i løpet av 1 virkedag etter at all dokumentasjon er mottatt. En saksbehandler vil da gi deg direkte tilbakemelding på utfallet av søknaden.
Det tar normalt 1-3 virkedager etter at alle lånedokumenter er signert.
Etter at søknaden er innvilget og du har akseptert tilbudet vil en av våre saksbehandlere produsere og sende deg lånedokumenter. Disse må signeres digitalt og vi klargjør for utbetaling av lån.
Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon. Låneeksempel: Rente i henhold til Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring er 7,50% nominell rente. Effektiv rente er 7,76% de første 3 årene, deretter 5,50% ved et annuitetslån på kr 2.400.000 nedbetalt over 25 år, etableringsgebyr 4%. Totalt kr. 4.774.938,-. Den endelige renten vil avhenge av flere vurderingsparametere og fastsettes derfor individuelt. Mybank tilbyr en nominell rente fra 6,50%
Alle som eier eller kan stille sikkerhet i bolig i Norge kan søke.