Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 17. desember 2021

21. December, 2021

Vedlagt er protokoll fra ekstraordinær generalforsamling som ble avholdt 17. desember 2021