Featured Image

Forbruksgjelden øker

29. april, 2024

Den samlede usikrede forbruksgjelden økte i mars, og er nå oppe i 161,6 milliarder viser nye tall fra Gjeldsregisteret. Med bakgrunn i dagens økonomiske situasjon hvor flere sliter med å nedbetale forbruksgjeld var det ventet fortsatt vekst i den rentebærende gjelden i mars melder Gjeldsregisteret. Det er den samlede ikke-rentebærende forbruksgjelden, som i hovedsak utgjøres av ikke-forfalt «kredittkortgjeld» som øker i mars. (Kilde Gjeldsregisteret)

I nåtidens moderne og digitale forbrukersamfunn er det vanskelig å ikke bli påvirket av det økende tilbudet av forbruksfinansiering. Reklamer som frister med «kjøp nå, betal senere» og «ingen renter i seks måneder» har blitt en stor del av vår hverdag. Mens slike tilbud kan virke fristende ved første øyekast, kan de føre til en spiral av gjeld for dem som ikke klarer å håndtere dem på riktig måte. Bare en uforutsett ekstra utgift kan føre til at fakturaer ikke blir betalt, og inkassosaker bygger seg opp.

En av de mest bekymringsfulle faktorene ved økende forbruksgjeld er sårbarheten det skaper for enkeltpersoner og familier. Med høyere gjeldsnivåer følger også høyere månedlige avdrag og rentekostnader. Dette kan legge et betydelig press på husholdningsbudsjettene, og i verste fall føre til økonomisk ustabilitet og gjeldsproblemer.

Vi i Mybank kan samle forbruksgjelden i din bolig, slik at du får samlet gjeld og faktura i et lån. Misligholdte lån og inkasso skremmer oss ikke, Mybank ønsker å hjelpe deg til en frisk økonomi. Du får kun en faktura å holde styr på og redusert renten på den samlede gjelden.

Husk at hvis du trenger økonomisk veiledning eller har andre spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på e-post, post@mybank.no

Låneeksempel:

Rente i henhold til Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring er 8,50% nominell rente. Effektiv rente er 9,35% de første 3 årene, deretter 6,61%* ved et annuitetslån på kr 2.400.000 nedbetalt over 25 år, etableringsgebyr 4%. Totalt kr. 5.277.612, -.
Endelig rente på lånet bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon.
* Kriteriene for å oppnå redusert rente etter 3 år fremkommer på bankens hjemmesider.

Kilder
Gjeldsregisteret (https://www.gjeldsregisteret.com/blog/post/forbruksgjelden-er-tilbake-pa-2020-niva)

Trenger du en motivasjonsboost for å ta tak i egen økonomi?

Refinansierer gjelden din inn i ett boliglån som strukturer økonomien din. Viser du en trygg og god betalingshistorikk etter 3 år reduserer vi renten til en gjennomsnittlig standard boliglånsrente. Dette reflekterer hvordan et ekte omstartslån skal se ut.
  • Et ekte omstartslån
  • Trygt og godt – god forutsigbarhet
  • Motivasjonsboost