Gjeldsrådgivning

Opplever du utfordringer i økonomien? Dersom du mister kontroll over regninger og eget forbruk, anbefaler vi å oppsøke hjelp og råd. Det finnes flere mulige årsaker til at du befinner deg i en utfordrende økonomisk situasjon, men én ting er sikkert: når du sliter økonomisk, påvirker det alle områder av livet ditt. Dersom du eier bolig, kan vi se på en løsning!
Sparing Image
Module image

Eier du bolig?

Eier du bolig, og ønsker å få bedre kontroll, kan vi se på muligheten for en refinansiering. Etter en kort kartleggingssamtale vil rådgiver kunne gi en tilbakemelding med råd og hjelp for en økonomisk friskmelding.

Vi kartlegger og hjelper deg med oversikten over din gjeld. Mybank ønsker å bistå med opprydding slik at du får senket skuldrene. Vår målrettet tilnærming fokuserer ikke bare på å løse kortsiktige gjeldsproblemer, men også på å bygge en solid økonomisk grunnmur for fremtiden.

Kontakt oss i dag for en konfidensiell og uforpliktende samtale med vår gjeldsrådgiver. La oss hjelpe deg med å legge grunnlaget for en sunnere økonomisk fremtid.

Book samtale her / Ring Henning 21652010 / Søk omstarstlån her

Åpningstider 0900 – 1500.

Informasjon

Dessverre kan vi ikke hjelpe alle. Personlig økonomi og mental helse henger svært ofte sammen. Økonomiske utfordringer kan føre til psykiske lidelser, samt psykiske lidelser kan føre til økonomiske problemer. Det finnes instanser som kan hjelpe deg helt gratis.

NAV Gjeldsrådgivning 

Mental helse

Helsenorge
USP image