20 største aksjonærer i MyBank ASA

Investor Antall aksjer % av 20 største % of total Land
Songa Trading Inc 8 203 810 4.76% 3.88% NOR
Bes Invest As 1 600 000 0.93% 0.76% NOR
J Aanerýd & Sýnn As 11 955 000 6.92% 5.65% NOR
Ýsterlund Invest As 4 180 000 2.42% 1.98% NOR
Skandinaviska Enskilda Banken S.a. 1 500 000 0.87% 0.71% LUX
Totalt antall aksjer 211 476 191
Antall aksjer hos de 20 største 172 319 461
Sist oppdatert 2017-05-15