Styret

Bak teamet vårt står det et uavhengig og kompetent styre, med lang og variert erfaring både fra finans og andre bransjer.

Tom Knoff, Styreleder

Tom er tidligere styreleder i Argentum, og styremedlem i Holta Invest. Han har lang erfaring fra styre- og styrelederverv i finans og industri. Av ledererfaring har han bl.a. vært leder for Nordea Private Banking Norway, Christiania Markets (Kreditkassen) og DNB Fonds AS. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og MBA fra University of Rochester, New York.

Cathrine Kjeldsberg

Cathrine har over 15 års erfaring fra finanssektoren. Hun er i dag investment manager og rådgiver i Nordic Advisory AS. Hun har tidligere jobbet i Nordea, SEB, Bank of America og Citigroup med aksjer, obligasjoner, eiendom og private equity. Hun har en Master of Arts in Business Organisation fra Heriot Watt University

Espen Aubert

Aubert er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han er daglig leder i eiendomsselskapet Daimyo AS og har tidligere jobbet i både industri og finansiell sektor. Han har erfaring fra et antall styreverv i eiendoms- og industriselskaper.

Thomas Monsen

Monsen er utdannet master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Monsen er advokat og partner i Ro Sommernes advokatfirma DA og har jobbet i Ro Sommernes advokatfirma DA i 10 år. Monsen har vært compliance ansvarlig i verdipapirforetaket Alpha Corporate Finance AS siden høsten 2015. Monsen har tidligere også vært compliance ansvarlig i betalingsforetaket Bill Kill AS. Monsen arbeider med generell forretningsjuridisk rådgivning med hovedvekt på transaksjoner, verdipapirrett, restrukturering, gjeldsforhandlinger og konkurs.

 

Linn Hoel Ringvoll

Ringvoll er advokat og har 10 års erfaring med rådgivning og prosessoppdrag innenfor bank og finans og selskapsrett i advokatfirmaet Kluge i Oslo. Hun er i dag juridisk direktør i folkefinansieringsplattformen Kameo AS, som tilbyr lånebasert folkefinansiering til virksomheter i de skandinaviske landene. Hun har styreerfaring fra de virksomhetene hun har vært og er ansatt i, samt i bransjeorganisasjoner. Hun underviser, veileder og sensurerer i tillegg i faget internasjonal privatrett ved UiO.