Styret

Bak teamet vårt står det et uavhengig og kompetent styre, med lang og variert erfaring både fra finans og andre bransjer.

Tom Knoff, Styreleder

Tom er tidligere styreleder i Argentum, og styremedlem i Holta Invest. Han har lang erfaring fra styre- og styrelederverv i finans og industri. Av ledererfaring har han bl.a. vært leder for Nordea Private Banking Norway, Christiania Markets (Kreditkassen) og DNB Fonds AS. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og MBA fra University of Rochester, New York.

Knut Einar Rishovd, Styremedlem

Knut Einar er statsautorisert revisor og advokat i revisjonsselskapet Flattum & Co AS. Han har lang og bred styreerfaring, i tillegg til å ha vært revisor og konsulent i PwC samt en rekke ledende stillinger i banksektoren, med fokus på treasury, pengemarkeder, kreditt, betalingstjenester og operations.

Beate Nygårdshaug, Styremedlem

Beate har en rekke styreverv og eierskapsposisjoner gjennom selskapet Bergsjo AS, som også tilbyr konsulenttjenester innenfor strategi, organisasjon og jus. Hun var i 8 år juridisk direktør i Kistefos AS, og før dette selskapsjurist i TDC Song, og har også erfaring fra flere norske advokatselskaper. Hun har MBA fra IMD Business School og juridikum fra Universitetet i Oslo.

Marit Lambrechts, Styremedlem

Marit er CEO i Espira Group AS og sitter i konsernledelsen for AcadeMedia AB som eier denne. Hun er tidligere CEO for AllianceBoots Norway. Marit har en rekke styreverv, og har tidligere vært styremedlem og medlem av representantskapet i yA Bank. Hun er utdannet Dr. scient. i farmakologi ved Universitetet i Oslo med etterutdanning i økonomi og finans ved BI og INSEAD.

Paal E. Johnsen, Styremedlem

Paal Johnsen (45 år) er investeringsdirektør i Akastor ASA siden 2015 med ansvar for selskaper i Akastors portefølje. Han har erfaring som styremedlem og -leder i en rekke selskaper. Fra 2009 til 2015 var han partner i investeringsselskapet Alden AS og i perioden 1997 til 2008 ansatt i Carnegie, først som analytiker og senere som rådgiver innen corporate finance. Johnsen er siviløkonom fra NHH.