Styret

Bak teamet vårt står det et uavhengig og kompetent styre, med lang og variert erfaring både fra finans og andre bransjer.

Tom Knoff, Styreleder

Tom er tidligere styreleder i Argentum, og styremedlem i Holta Invest. Han har lang erfaring fra styre- og styrelederverv i finans og industri. Av ledererfaring har han bl.a. vært leder for Nordea Private Banking Norway, Christiania Markets (Kreditkassen) og DNB Fonds AS. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og MBA fra University of Rochester, New York.

Knut Einar Rishovd, Styremedlem

Knut Einar er statsautorisert revisor og advokat i revisjonsselskapet Flattum & Co AS. Han har lang og bred styreerfaring, i tillegg til å ha vært revisor og konsulent i PwC samt en rekke ledende stillinger i banksektoren, med fokus på treasury, pengemarkeder, kreditt, betalingstjenester og operations.

Cathrine Kjeldsberg, Styremedlem

Cathrine har over 15 års erfaring fra finanssektoren. Hun er i dag investment manager og rådgiver i Nordic Advisory AS. Hun har tidligere jobbet i Nordea, SEB, Bank of America og Citigroup med aksjer, obligasjoner, eiendom og private equity. Hun har en Master of Arts in Business Organisation fra Heriot Watt University

Tone Haugland, Styremedlem​​​​​​​

Tone Haugland er Business Manager Shipping og Offshore i Fearnley. Hun har tidligere vært 10 år i Ernst & Young. I tillegg har hun hatt en rekke lederstillinger i bransjer som media, finans og food and beverage og sittet i representantskapet i Ikano Finans. Tone Haugland har en master i revisjon og regnskap fra NHH.

Paal E. Johnsen, Styremedlem

Paal Johnsen (45 år) er investeringsdirektør i Akastor ASA siden 2015 med ansvar for selskaper i Akastors portefølje. Han har erfaring som styremedlem og -leder i en rekke selskaper. Fra 2009 til 2015 var han partner i investeringsselskapet Alden AS og i perioden 1997 til 2008 ansatt i Carnegie, først som analytiker og senere som rådgiver innen corporate finance. Johnsen er siviløkonom fra NHH.