Investor

Rapporter og presentasjoner

Tittel Rapport Presentasjon
Mybanks regnskap for 1. kvartal 2024 Rapport
Pilar 3 Rapport 2023 Mybank ASA Rapport
Mybanks årsrapport 2023 Rapport
Mybanks regnskap for 4. kvartal 2023 Rapport
Mybanks regnskap for 3. kvartal 2023 Rapport
Mybanks regnskap for 2. kvartal 2023 Rapport
Mybanks regnskap for 1. kvartal 2023 Rapport
Pilar 3 Rapport 2022 Mybank ASA Rapport
Info om godgjørelsesordningen 2022 Rapport
Mybanks årsrapport 2022 Rapport
Mybanks regnskap for 4. kvartal 2022 Rapport
Mybanks regnskap for 3. kvartal 2022 Rapport
Mybanks regnskap for 2. kvartal 2022 Rapport
Mybanks regnskap for 1. kvartal 2022 Rapport Presentasjon
Pilar 3 Rapport 2021 Mybank ASA Rapport
Mybanks årsrapport 2021 Rapport
Mybanks regnskap for 4. kvartal 2021 Rapport Presentasjon
Mybanks regnskap for 3. kvartal 2021 Rapport Presentasjon
Mybanks regnskap for 2. kvartal 2021 Rapport Presentasjon
Mybanks regnskap for 1. kvartal 2021 Rapport Presentasjon
Pilar 3 Rapport 2020 Mybank ASA Rapport
Mybanks årsrapport 2020 Rapport
Mybanks regnskap for 4. kvartal 2020 Rapport Presentasjon
Mybanks regnskap for 3. kvartal 2020 Rapport Presentasjon
Mybanks regnskap for 2. kvartal 2020 Rapport Presentasjon
Mybanks regnskap for 1. kvartal 2020 Rapport Presentasjon
Mybank selskapspresentasjon 28.02.2019 Rapport
Pilar 3 Rapport 2019 Mybank ASA Rapport
Mybanks årsrapport 2019 Rapport
Mybanks regnskap for 4. kvartal 2019 Rapport Presentasjon
Mybanks regnskap for 3. kvartal 2019 Rapport Presentasjon
Mybanks regnskap for 2. kvartal 2019 Rapport Presentasjon
Mybanks regnskap for 1. kvartal 2019 Rapport Presentasjon
Pilar 3 Rapport 2018 Mybank ASA Rapport
Mybanks årsrapport 2018 Rapport
Mybanks regnskap for 4. kvartal 2018 Rapport Presentasjon
Mybanks regnskap for 3. kvartal 2018 Rapport Presentasjon
Mybanks regnskap for 2. kvartal 2018 Rapport Presentasjon
Mybanks regnskap for 1. kvartal 2018 Rapport Presentasjon
Pilar 3 Rapport 2017 MyBank ASA Rapport
Mybanks årsrapport for 2017 Rapport
Mybanks regnskap for 4. kvartal 2017 Rapport Presentasjon
Mybanks regnskap for 3. kvartal 2017 Rapport Presentasjon
Mybanks regnskap for 2. kvartal 2017 Rapport
Mybanks regnskap for 1. kvartal 2017 Rapport