Klage

Vi i MyBank ønsker å ha fornøyde kunder, men anerkjenner at det kan forekomme tilfeller hvor du som kunde ikke er helt fornøyd. I første omgang ber vi deg ta kontakt med oss på telefon 22 71 97 17, vi vil gjerne kunne hjelpe deg med en rask løsning. Går det ikke å løse problemet på en enkel måte ber vi om at du tar kontakt med oss skriftlig hvor du forklarer grundig hva som har skjedd, hva er du misfornøyd med og hva du ønsker skal skje. Det er viktig at du sender inn all relevant dokumentasjon.

Du kan sende klagen din via innlogging i nettbanken eller mobilbank eller til klage@mybank.no.

Foretrekker du å sende oss et brev, kan du sende det til følgende adresse:

MyBank ASA

Bankplassen 1a

0151 Oslo

Når vi har mottatt klagen din vil du få en skriftlig bekreftelse på dette samt en indikasjon på forventet behandlingstid. Denne bekreftelsen sender vi deg senest én uke etter at den formelle klagen er mottatt. Alle formelle klager besvares skriftlig av banken og alle avgjørelser vil bli begrunnet.

Opplever du som kunde at du ikke er enig i bankens behandling av saken kan du ta den videre til Finansklagenemda. Finansklagenemda er et uavhengig klageorgan som behandler tvister mellom banken og kunden.

Finansklagenemnda

Postboks 53, Skøyen

0212 Oslo

Tlf: 23 13 19 60

www.finkn.no