Kundeerklæring

11. november, 2022

Som følge av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering er vi i MyBank ASA pålagt å alltid ha oppdatert informasjon om våre kunder. Norske myndigheter krever at alle norske banker oppdaterer kundeinformasjonen sin, i tillegg til at vi re-legitimerer kundene våre løpende. Vi ønsker blant annet å beskytte kundene våre mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet. Det er viktig for oss å beskytte våre kunders økonomiske interesser.

For å gjøre dette er vi avhengig av at alle kunder besvarer kundeerklæringsskjema tilsendt fra oss. Spørsmålene vi stiller skal sikre at all kundeinformasjon er riktig og oppdatert.

Alle kunder i MyBank vil få tilsendt en SMS med informasjon og e-post med kundeerklæringsskjema i november 2022. Kundeerklæringsskjema vil sendes på e-post fra kundesjekk.no. Fristen for å fylle ut skjema er 30. november 2022.

Vi som bank forpliktet til å avvikle kundeforhold til kunder som velger å ikke besvare kundeerklæringsskjema