MyBank ASA: Ekstraordinær generalforsamling 19.november 2021 er utsatt

18. november, 2021

Styret i MyBank har i tillegg til de allerede foreslåtte endringene i styret, i dag bedt valgkomiteen om å gjøre en helhetlig vurdering av styrets sammensetning og størrelse.

Som en følge av dette har styret valgt å utsette den ekstraordinære generalforsamlingen berammet til 19. november 2021. Det vil bli innkalt til ny generalforsamling når valgkomiteens innstilling foreligger.

For mer informasjon:
Linn Hoel Ringvoll, Styremedlem: +47 951 10 323