MyBank ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 19.november 2021

14. november, 2021

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i MyBank ASA den 19.november 2021 kl. 10.00.

Møtet avholdes elektronisk over teams. Aksjonærer som ønsker elektronisk deltagelse bes ta kontakt med CEO Håkon Reistad Fure på epost [email protected].

Innkalling til generalforsamling, inkludert alle vedlegg, kan lastet ned på MyBank sin nettside.

For mer informasjon:

Håkon Reistad Fure, CEO: +47 408 89 018