Mybank ASA: Innkalling til generalforsamling 28. april 2023

14. april, 2023

Det innkalles herved til generalforsamling i Mybank ASA.

Tid: 28. april 2023 kl. 10:00
Sted: Elektronisk avholdt i henhold til allmennaksjeloven §5-8 (4)

For mer informasjon:
Rune Brunborg, Styreleder: +47 977 78 316