MyBank ASA: Innkalling til ordinær generalforsamling 29. april 2022

13. april, 2022

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i MyBank ASA den 29. april 2022 kl. 10.00.

Iht. allmennaksjeloven §5-8 (4) vil møtet gjennomføres elektronisk. Aksjonærer som ønsker elektronisk deltagelse bes ta kontakt med CEO Håkon Reistad Fure på epost hakon.fure@mybank.no. Møtet avholdes elektronisk over teams. Aksjonærer som ønsker elektronisk deltagelse bes ta kontakt med CEO Håkon Reistad Fure på epost hakon.fure@mybank.no.

Innkallingen sendes til aksjonærer via VPS i dag.

For mer informasjon:

Håkon Reistad Fure, CEO: +47 40 88 90 18