Featured Image

Ny finansavtalelov

19. januar, 2023

Mer fokus på forbrukervern og strengere krav rundt innvilgelser av lån, dette er nøkkelord i den nye finansavtaleloven. Loven trådte i kraft 1. januar 2023 og gir regler om rettigheter og plikter mellom kunde og bank forhold.

Den nye loven medfører ikke at eksisterende kundeforhold opphører. Kundeforholdene vil fortsette som vanlig og eventuelle fornyelser/endringer i eksisterende avtaler oppdateres på samme måte som før.

Kort fortalt trenger du som kunde ikke å foreta noe for avtalene du har med oss, den nye loven er kun oppdatert for å ivareta deg som kunde på best mulig måte.

Nøkkelord for ny finansavtale lov,

  • Kundeforhold og avtaler gjelder som før
  • Tettere oppfølgning rundt lånesøknadsprosess
  • Styrket forbrukervern

Dersom du ønsker mer informasjon om den nye finansavtaleloven, send oss en mail på post@mybank.no, eller les mer på finansnorge.no