MyBank ASA: Vedtak om forberedelse av mulig rettet emisjon

Onsdag, februar 6, 2019

MyBank vil legge frem regnskaper for 4. kvartal den 28. februar 2019. Foreløpig regnskap er inntatt i vedlegg. Etter en periode med betydelige utlånstap er tapene i 4. kvartal kommet ned til et nivå på rundt 3,5% (annualisert). Banken har nylig tatt i bruk et nytt scorekort som forventes å bidra til ytterligere forbedring av porteføljekvalitet. Banken har videre iverksatt kostnadsreduksjoner som sammen med bortfall av engangskostnader forventes å redusere kostnadene med ca. 7 millioner på årsbasis.

Som følge av Finanstilsynets beslutning om å nekte MyBank massemarkedsvekting av forbrukslån også i 2019 har banken valgt å forsere sine planer om lansering av omstartslån med pant i bolig.

I etterkant av Emisjonen vil styret igangsette en prosess for å identifisere strategiske alternativer for banken, herunder fusjon, salg eller fortsatt organisk vekst.

For ytterligere informasjon:

Christen Fredriksen, CEO: +47 480 48 666

Tom Knoff, styreleder: +47 913 12 876

Beringer Finance: +47 22 01 64 00