MyBank ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling og plassering av rettet emisjon

Torsdag, februar 28, 2019

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG OR SOUTH AFRICA, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL, EXCEPT AS PERMITTED UNDER APLLICABLE SECURITIES LAW.

MyBank ASA avholder ekstraordinær generalforsamling for sine aksjonærer torsdag 14. mars 2019 kl. 13.00 hos Beringer Finance AS, Grundingen 2, Aker Brygge. Innkallingen ligger vedlagt.

Det vises til børsmelding av 6. februar 2019 vedrørende mulig rettet emisjon på opp til NOK 50 millioner. Gjennom dialog med aksjonærer har selskapet justert sine vekst- og kapitalanslag og styret foreslår at det det gjennomføres en emisjon med bruttoproveny på inntil NOK 25 millioner (den «Rettede Emisjonen»).

Den Rettede Emisjonen vil være tilrettelagt av Beringer Finance, og bestillingsperioden vil starte fredag 1. mars 2019 og vare frem til onsdag 13. mars kl. 12.00, med mindre selskapet beslutter å avslutte eller forlenge bestillingsperioden. Den rettede emisjonen vil rettes mot eksisterende eiere og nye investorer i henhold til relevante unntak fra gjeldende prospektregelverk (i) utenfor USA i henhold til Regulation S etter US Securities Act av 1993 ("US Securities Act") og (ii) i USA til "qualified institutional buyers" (QIBs) som definert i Rule 144A i US Securities Act samt til større amerikanske institusjonelle investorer i henhold til SEC Rule 15a-6 til United States Exchange Act av 1934. Minstetegning og allokering i den rettede emisjonen er et beløp tilsvarende EUR 100 000. Banken kan, etter eget skjønn, tilby og tildele aksjer med et tegningsbeløp som tilsvarer mindre enn EUR 100 000 i den utstrekning unntak fra prospektkrav etter verdipapirhandelloven med tilhørende forskrifter, eller tilsvarende regulering i andre jurisdiksjoner, kommer til anvendelse.

Tegningskursen i den Rettede Emisjonen vil settes gjennom en book-building prosess. Ved gjennomføring av den Rettede Emisjonen vil styret i banken vurdere å gjennomføre en reparasjonsemisjon oppad begrenset til EUR 1 million mot aksjonærer som ikke tegnet aksjer i den rettede emisjonen eller ble kontaktet i forbindelse med book-building prosessen for den Rettede Emisjonen.

Gjennomføring av den Rettede Emisjonen er betinget av blant annet nødvendige selskapsvedtak og tillatelse fra Finanstilsynet.

Videre har valgkomitéen etter innspill fra aksjonærer foreslått å velge Svein Øvrebø og Tone Haugland som to nye styremedlemmer i tillegg til det eksisterende styret.

Som nevnt i børsmelding av 6. februar vil styret i etterkant av den Rettede Emisjonen igangsette en prosess for å identifisere strategiske alternativer for banken, herunder fusjon, salg eller fortsatt organisk vekst.

For ytterligere informasjon:

Christen Fredriksen, CEO: +47 480 48 666

Tom Knoff, styreleder: +47 913 12 876

Beringer Finance: +47 22 01 64 00 / ECM [at] beringerfinance.com