MyBank ASA: Gjennomført plassering av emisjon og presisert forslag til kapitalforhøyelsesvedtak

Torsdag, mars 14, 2019

Det vises til MyBank ASAs melding om emisjon og innkalling til ekstraordinær generalforsamling av 28. februar 2019.

Som det fremgikk av nevnte melding har selskapet i perioden fra innkallingen og frem til den 13. mars 2019 gjennomført en book-building prosess for plassering av en rettet emisjon med bruttoproveny på inntil NOK 25 millioner (den "Rettede Emisjonen"). Basert på mottatte bestillinger har styret i dag vedtatt forslag til allokering av den Rettede Emisjonen og at det skal foreslås for generalforsamlingen at det utstedes 166 666 666 nye aksjer i selskapet til tegningskurs NOK 0,15 per aksje, tilsvarende et bruttoproveny på NOK 25 millioner.

Som varslet i innkallingen til ekstraordinær generalforsamling, følger vedlagt en presisering av styrets forslag til kapitalforhøyelse der antall aksjer som foreslås utstedt og tegningskurs ligger innenfor det tidligere kommuniserte intervallet.

Etter gjennomføring av den Rettede Emisjonen vil styret i banken vurdere å gjennomføre en reparasjonsemisjon.

Gjennomføring av den Rettede Emisjonen er betinget av vedtak på selskapets ekstraordinære generalforsamling 14. mars 2019, samt tillatelse fra Finanstilsynet.

For ytterligere informasjon:

Christen Fredriksen, CEO: +47 480 48 666

Tom Knoff, styreleder: +47 913 12 876

Beringer Finance: +47 22 01 64 00 / ECM [at] beringerfinance.com