MyBank ASA: Resultatpresentasjon for andre kvartal 2019 den 15. august kl 1300

Mandag, august 5, 2019

MyBank ASA vil fremlegge resultat for andre kvartal 2019 den 15. august kl 0700. Regnskapet presenteres den 15. august kl 1300 ved kontorene til Beringer Finance, Grundingen 2, Oslo, samt via live webcast. Link til webcast er vedlagt.

Webcast