Resultatpresentasjon for tredje kvartal 2019

Fredag, november 1, 2019

MyBanks resultater for Q3 2019 er nå tilgjengelige. Bankens resultat før skatt i kvartalet ble minus NOK 16,7 millioner, inkludert utlånstap på NOK 10,1 millioner og avsetninger for restruktureringskostnader på NOK 2,8 millioner. Bankens utlånsportefølje var på NOK 664,8 millioner i brutto utlån, hvorav NOK 144,7 millioner var omstartslån med pant i bolig.

Presentasjon av resultatene avholdes i dag kl 1100 på Høyres Hus, Oslo, med live overføring på webcast