MyBank ASA: Resultatet for første kvartal 2021 ble et overskudd på NOK 9,8 millioner

Onsdag, april 28, 2021

For andre gang siden oppstarten i 2017 har mybank levert et positivt resultat.

- Resultat for kvartalet ble NOK 9,8 millioner overskudd (mot NOK 9,8 millioner overskudd i forrige kvartal)

- Banken har fortsatt veksten på omstartslån, boliglån for kunder med vanskelig økonomi, og ga NOK 250 millioner i nye lån

- Den ikke-misligholdte delen (NOK 170 millioner) av den gamle forbrukslånsporteføljen ble solgt i løpet av kvartalet, for en positiv resultateffekt på NOK 3,1 millioner.

- Som følge av salget av portefølje var utlånstap for kvartalet negative, med en reversering av tapsavsetninger på NOK 2,5 millioner. Utlånstap for den videreførte porteføljen var NOK 2,0 millioner.

Banken fortsetter å fokusere på vekst i omstartslånsproduktet, effektivisering av prosesser og streng kostnadsdisiplin.