Protokoll fra generalforsamlingen 2021 er nå tilgjengelig

Mandag, mai 3, 2021

Bankens generalforsamling ble avholdt den 28. april kl 1000. Protokollen er vedlagt, med elektroniske signaturer.