MyBank ASA: Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 24.juni 2021

Torsdag, juni 10, 2021

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i MyBank ASA den 24 juni 2021 kl. 10.00.

I tråd med anbefalinger for reduksjon av smitterisiko gjennomføres møtet elektronisk, i henhold til lov 2020-05-26-54 para 2-3. Aksjonærer som ønsker elektronisk deltagelse bes ta kontakt med CEO Håkon Reistad Fure på epost hakon.fure@mybank.no.

Innkalling til generalforsamling, inkludert alle vedlegg, kan lastes ned på MyBanks nettside. Innkallingen sendes til aksjonærer via VPS i dag.

For mer informasjon:
Håkon Reistad Fure, CEO: +47 40889018