Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 24. juni 2021

Fredag, juni 25, 2021

Vedlagt er protokoll fra ekstraordinær generalforsamling som ble avholdt 24. juni 2021.