Nyheter

MyBank har nå offentliggjort årsrapporten for 2018

Torsdag, mars 28, 2019​MyBank har nå offentliggjort årsrapporten for 2018. Bankens resultat for 2018 var minus kr 51,8 millioner før skatt.Året2018 var preget av videreutvikling av systemer, og oppstart av nytt produkt.

MyBank ASA: Vedtak om etterfølgende emisjon

Torsdag, mars 21, 2019Det vises til styrefullmakten til å gjennomføre en etterfølgende emisjon som vedtatt på MyBank ASAs ("Selskapet") ekstraordinære generalforsamling 14. mars 2019. Styret har i den 19. mars vedtatt å benytte nevnte styrefullmakt til å vedta en etterfølgende emisjon der det tilbys totalt 27 837 100 nye aksjer til tegningskurs NOK 0,15 per aksje.

MyBank ASA: Gjennomført ekstraordinær generalforsamling

Torsdag, mars 14, 2019Det vises til MyBank ASAs meldinger om innkalling til ekstraordinær generalforsamling og presisering av forslag av henholdsvis 28. februar og 13. mars 2019. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt i dag, 14. mars 2019, og samtlige vedtak ble fattet i henhold til styrets forslag. Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling følger vedlagt.

MyBank ASA: Gjennomført plassering av emisjon og presisert forslag til kapitalforhøyelsesvedtak

Torsdag, mars 14, 2019Det vises til MyBank ASAs melding om emisjon og innkalling til ekstraordinær generalforsamling av 28. februar 2019. Som det fremgikk av nevnte melding har selskapet i perioden fra innkallingen og frem til den 13. mars 2019 gjennomført en book-building prosess for plassering av en rettet emisjon med bruttoproveny på inntil NOK 25 millioner (den "Rettede Emisjonen").