Offentlige hjelpetjenester

Som nevnt er det ikke alle vi har muligheten til å hjelpe, og heldigvis har vi offentlige institusjoner som kan bistå de som havner utenfor bankens muligheter. Nedenfor finner dere forskjellige institusjoner som støtter opp deg og din økonomiske situasjon. Alle tjenestene er kostnadsfritt. Les mer om alternativene nedenfor.

Husbanken

Husbanken hjelper barnefamilier, eldre og andre som bor i en uegnet bolig og behøver økonomisk hjelp for å kjøpe ny eller gjøre utbedringer på eksisterende bolig. De også tilbydere av startlån som gis til refinansiering, dersom det er fare for å miste bolig.

Husbanken bistår i å finne den riktige låne- eller støtteordningen ut i fra din økonomiske situasjon.

NAV

NAV Gjeldsrådsgivning tilbyr hjelp til alle som sitter i en vanskeligstilt økonomisk situasjon. De er også en forebyggende tilbyder hvis du føler at du er i fare for å havne i økonomiske problemer.

I tillegg til økonomi- og gjeldsrådgivning tilbyr også NAV økonomisk sosialhjelp som innebærer at du kan søke midlertidig støtte hvis du ikke kan betale nødvendige utgifter selv.

Hjelpelinjen

Hjelpelinjen er til for de som har spilleavhengighet. Som bank opplever vi dessverre kunder som er i økonomiske problemer der spillegjeld og spilleavhengighet er en av årsakene.

Tjenesten er tilrettelagt for at du skal kunne ta tak i problemet før det blir for omfattende.