Ofte stilte spørsmål om mybank

Her har vi samlet spørsmål og svar som mange av våre kunder lurer på. 

FAQ: Omstartslån
Mybank ønsker å hjelpe deg med en økonomisk omstart og garanterer derfor at du som kunde får redusert renten din etter endt 3 år, til et normalt* boliglån, pluss 0,75% hvis du oppnår kriteriene. Normalt boliglån definerer vi som snitt boliglånsrente tilbudt via finansportalen for 80% belåningsgrad, definert som «standardlån» og uten medlemskap. Per 26.08.2021 var dette 3,68% og den nye renten etter 3 år vil med denne som basis være nominell 4,43%.
Kriteriene for å oppnå denne reduksjonen er at du ved en endt 3 års periode (36 måneder) ikke har betalingsanmerkning(er) og at du ikke har vært forsinket med innbetalinger på ditt lån mer enn to måneder på rad. Dersom et av kriteriene blir brutt i denne perioden vil ny periode starte 3 måneder etter at betalingsanmerkningen(e) er slettet og/eller at du har betalt deg ajour på lånet det gjelder.
For øyeblikket tilbyr vi kun Omstartslån som gjelder refinansiering av eksisterende gjeld.
Belåningsgrad er hvor mye boliglån du har i forhold til din boligverdi. Eksempelvis, har du kr. 700.000,- i boliglån og din bolig er verdt kr. 1.000.000,- vil din belåningsgrad være 70%. Vi forholder oss til boliglånsforskriften som tilsier en maksimal belåningsgrad på 85%.
Prioritet handler om hvilken rekkefølge man har pant i boligen. Dersom dere får Omstartslån hos MyBank og vi refinansierer all gjeld dere har inkludert boliglånet deres så vil vi ha 1. prioritet. Dersom vi refinansierer den usikrede gjelden dere har, men ikke boliglånet, så vil vi vårt pantedokument komme etter banken dere har boliglån i og vi vil derfor ha 2. prioritet.
Søknaden skal normalt behandles i løpet av 1 virkedag etter at all dokumentasjon er mottatt. En saksbehandler vil da gi deg direkte tilbakemelding på utfallet av søknaden.
Det tar normalt 1-3 virkedager etter at alle lånedokumenter er signert.
Etter at søknaden er innvilget og du har akseptert tilbudet vil en av våre saksbehandlere produsere og sende deg lånedokumenter. Disse må signeres digitalt og vi klargjør for utbetaling av lån.
Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon. Renteeksempel: Refinansiering med pant i bolig til 5,78% nominell rente. Effektiv rente er 6,32% de første 3 årene, deretter 4,52% ved et annuitetslån på 3.000.000,- nedbetalt over 30 år, etableringsgebyr 4% (inkluderes i lånet) Totalt 5.791.624,–. Den endelige renten vil avhenge av flere vurderingsparametere og fastsettes derfor individuelt.
Alle som eier eller kan stille sikkerhet i bolig i Norge kan søke.