Ofte stilte spørsmål om Mybank

Her har vi samlet spørsmål og svar som mange av våre kunder lurer på. 

FAQ: Omstartslån
Mybank ønsker å hjelpe deg med en økonomisk omstart og garanterer derfor at du som kunde får redusert renten din etter endt 3 år, til en gjennomsnittlig standard boliglånsrente, pluss 0,75% som er bankes rentepåslag. Gjennomsnittlig standard boliglånsrente finner vi i Finansportalen ved å se på de bankene som tilbyr laveste rente på et lån med 80% belåning, definert som «standardlån», og uten medlemskap. Per 01.09.2023 var snittrenten på 5,64% som tilsier at redusert rente i Mybank etter 3 år er 6,39% nominelt.
Kriteriene for å oppnå denne reduksjonen i boliglånsrenten er at du som kunde følger betalingsplanen og at du ikke har vært forsinket med innbetalinger på lånet mer enn 2 måneder på rad. Du kan heller ikke ha betalingsanmerkninger på tidspunkt for rentejustering. Dersom kriteriene brytes i løpet av de 3 første årene forlenges perioden med ytterligere 6 måneder før rentereduksjonen kan gjennomføres.
For øyeblikket tilbyr vi kun omstartslån som gjelder refinansiering av eksisterende gjeld med pant i bolig.

Nedbetalingslån med pant i bolig skal på innvilgelsestidspunktet ikke overstige 85 prosent av et forsvarlig verdigrunnlag for boligen, som ikke kan være høyere enn markedsverdi fastsatt ut fra en forsiktig vurdering.

Lån uten avdragsplikt (rammekreditter) skal på innvilgelsestidspunktet ikke overstige 60 prosent av boligens verdi beregnet etter første ledd.

Alle lån med pant i boligen skal tas med i beregningen av belåningsgrad, herunder fellesgjeld i borettslag og boligsameier

Prioritet handler om hvilken rekkefølge man har pant i boligen. Dersom dere får omstartslån hos Mybank og vi refinansierer all gjeld dere har inkludert boliglånet deres vil vi ha 1. prioritet. Dersom vi refinansierer den usikrede gjelden dere har, men ikke boliglånet, så vil vårt pantedokument komme etter banken dere har boliglån hos og vi vil dermed ha 2. prioritet.
Søknaden skal normalt behandles i løpet av 1 virkedag etter at all dokumentasjon er mottatt. En saksbehandler vil da gi deg direkte tilbakemelding på utfallet av søknaden.
Det tar normalt 1-3 virkedager etter at alle lånedokumenter er signert.
Etter at søknaden er innvilget og du har akseptert tilbudet vil en av våre saksbehandlere produsere og sende deg lånedokumenter. Disse må signeres digitalt og vi klargjør for utbetaling av lån.
Renten på lån bestemmes på bakgrunn av søkers økonomiske situasjon. Låneeksempel: Rente i henhold til Forbrukertilsynets retningslinjer for markedsføring er 8,50% nominell rente. Effektiv rente er 9,35% de første 3 årene, deretter 6,39% ved et annuitetslån på kr 2.400.000,- nedbetalt over 25 år, etableringsgebyr 4%. Totalt kr. 5.193.578,- Mybank tilbyr en nominell rente fra 7,54%
Alle som eier eller kan stille sikkerhet i egen eller andres bolig.