Økonomisk hjelp

Har du det tøft økonomisk? Det er ikke alltid like gøy å sitte med den økonomiske oversikten alene. Ofte er det vanskelig å styre unna de tunge utgiftene som er med på å påvirke de daglige kostnadene og levestandarden din. Som spesialbank ønsker vi selvfølgelig å hjelpe deg som er i en økonomisk vanskeligstilt situasjon. Vi har omstartslånet som er til for å refinansiere lån, inkasso eller andre økonomiske forpliktelser du har vanskeligheter med å betjene. Dessverre er det ikke alltid situasjonen passer vilkårene for lånet. Det finnes flere alternativer som kan hjelpe deg med å strukturere økonomien din til det bedre, og det er offentlige tjenester som er tilrettelagt for deg når du kanskje trenger tettere og bedre økonomisk oppfølging.
  • Omstartslån
  • Offentlige hjelpetjenester
  • Økonomiske tips og råd
Sparing Image

Omstartslån

Kort fortalt går omstartslånet ut på at vi refinansierer gjeld inn i ett boliglån som strukturer økonomien din.

Viser du en trygg og god betalingshistorikk etter 3 år reduserer vi renten til en gjennomsnittlig standard boliglånsrente.

Offentlige hjelpetjenester

Hvis bankene ikke finner en løsning for situasjonen du er i og du mottar avslag på søknadene dine skal du vite det finnes flere alternativer.

Både NAV og Husbanken er offentlige instanser som tilbyr gjeldsrådgivning og startlån til de som er i en sårbar økonomisk situasjon.

Økonomiske tips og råd

Det finnes mange gode økonomiske tips og råd som er til for å hjelpe og øke oppmerksomheten din rundt privatøkonomi.

Uavhengig av økonomisk situasjon er det klokt å øke oppmerksomheten rundt forbruk og gjeld, samt det å bli oppdatert på sparetips og nyheter om privatøkonomi.