Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 08. september 2021

13. september, 2021

Vedlagt er protokoll fra ekstraordinær generalforsamling som ble avholdt 08. september 2021