Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 24. Mars 2023

24. mars, 2023

Vedlagt er protokoll fra ekstraordinær generalforsamling som ble avholdt 24. Mars 2023.