Vedlegg til generalforsamling 29.april 2022

28. april, 2022

Vedlagt ligger valgkomiteens innstilling til styremedlemmer og medlemmer i valgkomiteen, med tilhørende honorarer.