Veiledende prisliste for MyBank

Om våre priser

Vi vurderer alle lånesøknader individuelt. Renten vi tilbyr deg vil bl.a. avhenge av betjeningsevne, sikkerhet, og risiko

Lån
Personlån Nominell rente fra 5,99 % til 18,49 %
Forsinkelserente 9,25 %
Etableringsgebyr kr 350 for lån mellom 20.000 og 50.000
kr 950 for lån over kr 50.000
Endringsgebyr for eksisterende lån kr 500
Termingebyr kr 0 ved bruk av AvtaleGiro
Purregebyr, inkassovarsel kr 70
Betalingsoppfordring kr 210

Priseksempel: 65.000 over 5 år med nominell rente 12,99% og etableringsgebyr kr 950, termingebyr kr 0, gir effektiv rente 14,52%, totalt kr 90.017.

Nedbetalingstider mellom 1 og 15 år. Maks. effektiv rente 28,94%.

 

Innskudd Nominell rente Effektiv rente
Sparekonto – saldo opptil kr 2.000.000 2,11 % 2,13 %

Innskudd over kr 2.000.000 kun etter særskilt avtale, og med egne rentebetingelser. Det er ingen uttaksbegrensninger på våre sparekontoer.

 

Andre tjenester
Utsendelse av kvittering, kontoutskrift på papir, og kvitteringsoblat kr 75