Resultatpresentasjon for første kvartal 2019

Sunday, April 28, 2019

MyBank ASA vil fremlegge resultat for første kvartal 2019 den 9. mai kl 0700. Regnskapet presenteres den 9. mai kl 1300 ved kontorene til Beringer Finance, Grundingen 2, Oslo, samt via live webcast. Link til webcast finnes her.

https://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=97865570